ID-kaart

Lihtotsing

Raha eraldamine
Vabariigi Valitsus 25.06.2020 korraldus number 224; jõustumiskuupäev 25.06.2020

redaktsioon 25.06.2020 [RT III, 26.06.2020, 2]

Raha eraldamine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 224

Riigieelarve seaduse § 58 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrusega nr 123 "Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“ eraldada Vabariigi Valitsuse reservist perepoliitika tulemusvaldkonna laste ja perede programmi 145 000 eurot (käibemaksuta), millest Sotsiaalministeeriumi valitsemisalale 80 000 eurot (käibemaksuta), et katta perehüvitiste seaduse muudatustega tekkivad kulud, ning Siseministeeriumi valitsemisalale 65 000 eurot (käibemaksuta), et katta rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise võimekuse suurendamisega Siseministeeriumile tekkivad kulud.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif