ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
1996. a. IV kvartalis ja 1997. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine
Vabariigi Valitsus 13.09.1996 määrus number 229; jõustumiskuupäev 28.09.1996

redaktsioon 12.08.1997
AVALDATUD :
RT I 1996,  70, 1208
REDAKTSIOON :
VV m 05.08.97 nr.  151 jõust.12.08.97
RT I 1997,  57,  947
VV m 25.02.97 nr.   44 jõust.07.03.97
RT I 1997,  16,  273
 
     
     1996. a. IV kvartalis ja 1997. aastal ajateenistusse
               kutsutavate kodanike rakendamine
 
   Vabariigi Valitsuse 13. septembri 1996. a. määrus nr. 229
 
     Lähtudes kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 1994, 23, 384;
1995, 18, 240; 62, 1056; 1996, 25, 519; 49, 953) paragrahvi 123
lõikest 1, Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada 1996. a. IV kvartalis ja 1997. aastal
ajateenistusse kutsutavate kodanike jaotus kaitseväe ja
Siseministeeriumi üksuste vahel järgmiselt:
 
               1. novembril  1. märtsil  1. juulil  1. novembril
               1996. a.      1997. a.    1997. a.   1997. a.
               ajateenis-    ajateenis-  ajateenis- ajateenis- 
               tusse         tusse       tusse      tusse
               kutsutavad    kutsutavad  kutsutavad kutsutavad
Kaitsevägi        900            890         980         980
Piirivalve        150            140          70          70
Sisekaitse 
operatiivrügement  70             80          70          
Päästeamet         50             60          50          50
Kokku            1170           1170        1170        1100
     (VV m 25.02.97 nr. 44 jõust.07.03.97; 
      VV m 05.08.97 nr. 151 jõust.12.08.97)
 
     2. Suunata käesoleva määruse punktis 1 märgitud
ajateenistusse kutsumise perioodil Päästeametisse täiendavalt 12
asendusteenistuslast.
 
     3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a. määrus nr. 157 "Kutsealuste ajateenistusse kutsumine"
(RT I 1995, 39, 543), 20. juuni 1995. a. määrus nr. 248
"Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a. määruse nr. 157
muutmine ja täiendamine" (RT I 1995, 56, 971) ja 29. augusti
1995. a. määrus nr. 304 "Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a.
määruse nr. 157 "Kutsealuste ajateenistusse kutsumine" muutmine"
(RT I 1995, 72, 1222).
 
                                  Peaminister      Tiit VÄHI
                                  Kaitseminister   Andrus ÖÖVEL
                                  Riigisekretär    Uno VEERING