ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Metsamajanduse finantseerimine 1995. aasta IV kvartalis
Vabariigi Valitsus 21.11.1995 määrus number 351; jõustumiskuupäev 02.12.1995

redaktsioon 02.12.1995
 
          Metsamajanduse finantseerimine 1995. aasta
                         IV kvartalis
 
   Vabariigi Valitsuse määrus 21. novembrist 1995. Nr. 351.
 
     Vastavalt metsakapitali seaduse (RT I 1995, 57, 977)
paragrahvile 10 ja 1995. aasta riigieelarve seaduse (RT I 1995,
1, 1; 61, 1029) paragrahvile 1 Vabariigi Valitsus määrab: 
 
     1. Kinnitada "Metsakapitali 1995. aasta IV kvartali tulude
ja kulude eelarve" (juurde lisatud).
 
     2. Metsaamet teeb metsakapitali tuludest kandeid
riigieelarvesse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 1995.a.
määruse nr. 100 "Metsamajanduse finantseerimine 1995. aastal"
(RT I 1995, 31, 389) punktidele 3 ja 4.
 
     3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 10. veebruari
1994.a. määruse nr. 49 "Metsamajanduse finantseerimise kord" (RT
I 1994, 13, 240) punkt 1.
 
                             Peaminister         Tiit VÄHI
                             Keskkonnaminister   Villu REILJAN
                             Riigisekretär       Uno VEERING
 
------
 
                                               Kinnitatud
                                           Vabariigi Valitsuse
                                          21. novembri 1995. a.
                                            määrusega nr. 351
 
             Metsakapitali 1995. aasta IV kvartali
                   tulude ja kulude eelarve
 
                                                   (krooni)
 
Kulude katteks suunatav perioodi
alguse (1. oktoober 1995.a.) jääk                16 805 600
Tulud kasvava metsa müügist                      70 260 800
Tulud puidu müügist                              22 913 600
Muud tulud                                        1 457 900
 
JÄÄK JA TULUD KOKKU                             111 437 900
 
Riigieelarvesse kantav metsatulu                 20 000 000
Riigieelarvesse kantavad
eelmiste aastate võlad                            2 325 000
Riigimetsamaadelt kohalikku eelarvesse
kantav maamaks                                    5 481 200
Metsamajanduse kulud kokku                       79 386 500
     sellest:
     haldustöötajate töötasu                     19 220 800
     sotsiaalmaks                                 6 342 900
     majandus- ja üldkulud                        9 558 600
     metsa ülestöötamise ja kokkuveo kulud       16 216 600
     metsauuenduse kulud                          1 325 200
     metsavalve kulud                             3 060 800
     metsavalve transpordikulud                   4 498 600
     teede ja kuivendussüsteemide
     hooldamise kulud                             1 709 200
     metsateede ehituse ja remondi kulud          2 663 400
     metsakuivendussüsteemide ehituse
     ja remondi kulud                             2 269 000
     hoonete kapitaalremondi kulud                6 725 600
     tsentraliseeritud kulud                      2 200 000
     muud metsamajanduskulud                      3 595 800
 
Investeeringud                                    4 092 900
 
KULUD KOKKU                                     111 285 600
 
Jääk 1995.aasta lõpuks                              152 300