ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.1995 määrus number 19; jõustumiskuupäev 22.12.1995

redaktsioon 01.05.1999
AVALDATUD :
RTL  1995, 79, 0
REDAKTSIOON :
Tallinna Lvk m 22.04.1999 Nr.12 jõust.01.05.1999
KO  1999, 8, 94
Tallinna Linnavolik. m 20.02.97 nr.    5 jõust.20.02.97
RTL 1997,  55,  298
 
 
 
           Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
                               
  Tallinna Linnavolikogu määrus 16. novembrist 1995. Nr. 19.
 
                               
     Vastavalt korruptsioonivastase seaduse (RT I 1995, 14, 170;
68, 1142) paragrahvi 26 lõikele 1 ning Vabariigi Valitsuse 31.
augusti 1995. a. määrusele nr. 308 (RT I 1995, 72, 1126)
Tallinna Linnavolikogu määrab:
 
     1. (Kehtetu - Tallinna Lvk m 22.04.1999 Nr.12 jõust.01.05.1999)
 
     2. (Kehtetu - Tallinna Lvk m 22.04.1999 Nr.12 jõust.01.05.1999)
 
     3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27.
septembri 1990.  a.  otsus "Mõningatest piirangutest Tallinnas
omavalitsuse töötajate osalemisel ettevõtluses".
 
     4. (Kehtetu - Tallinna Lvk m 22.04.1999 Nr.12 jõust.01.05.1999)
 
 
     Tallinna Linnavolikogu esimees  Koit KAARISTU