ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Arvestusala eksperdi kutseeksami programm
Rahandusminister 15.07.2019 määrus number 35; jõustumiskuupäev 22.07.2019

redaktsioon 14.02.2022 [RT I, 11.02.2022, 18]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Arvestusala eksperdi kutseeksami programm

Vastu võetud 15.07.2019 nr 35
RT I, 19.07.2019, 4
jõustumine 22.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.02.2022RT I, 11.02.2022, 1514.02.2022

Määrus kehtestatakse audiitortegevuse seaduse § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.  Arvestusala eksperdi kutseeksami programmi kehtestamine

  Kehtestada arvestusala eksperdi kutseeksami programm, mis koosneb järgmistest osadest:
  1) arvestusala eksperdi kutseeksami jaod (lisa 1);
  2) Eesti finantsaruandluse standardi alamosa (lisa 2);
  3) Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu kinnitatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite ja nende tõlgenduste (edaspidi IFRS) alamosa (lisa 3);
  4) rahanduse ja juhtimise alamosa (lisa 4);
  5) arvestusala õiguse alamosa (lisa 5);
  6) vandeaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa (lisa 6);
  7) vandeaudiitori õiguse alamosa (lisa 7);
  8) riigi- ja haldusõiguse alamosa (lisa 8);
  9) vastavusauditi standardi alamosa (lisa 9);
  10) sobivustesti õiguse alamosa (lisa 10);
  11) siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa (lisa 11);
  12) avaliku sektori siseaudiitori alamosa (lisa 12);
  13) siseaudiitori atesteerimise alamosa (lisa 13).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Arvestusala eksperdi kutseeksami jaod
Lisa 2 Eesti finantsaruandluse standardi alamosa
Lisa 3 Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu kinnitatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite ja nende tõlgenduste (edaspidi IFRS) alamosa
Lisa 4 Rahanduse ja juhtimise alamosa
Lisa 5 Arvestusala õiguse alamosa
Lisa 6 Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa
Lisa 7 Vandeaudiitori õiguse alamosa
Lisa 8 Riigi- ja haldusõiguse alamosa
Lisa 9 Vastavusauditi standardi alamosa
Lisa 10 Sobivustesti õiguse alamosa
Lisa 11 Siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa
Lisa 12 Avaliku sektori siseaudiitori alamosa
Lisa 13 Siseaudiitori atesteerimise alamosa