ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigiasutuste ja riigile kuuluvate ettevõtete valduses olevate eluruumide kasutamine
Vabariigi Valitsus 13.04.1995 määrus number 189; jõustumiskuupäev 29.04.1995

redaktsioon 29.04.1995
    Riigiasutuste ja riigile kuuluvate ettevõtete valduses
                 olevate eluruumide kasutamine
 
  Vabariigi Valitsuse määrus 13.  aprillist 1995. a. Nr. 189.
 
     Tulenevalt elamuseaduse (RT 1992, 17, 254) paragrahvi 7
lõikest 2 ja arvestades eluruumide erastamise seaduses (RT I
1993, 23, 441; 1994, 32, 505; 51, 860; 54, 905; 94, 1609; 1995,
24, 337) sätestatut Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kehtestada, et:
     1) eluruumide erastamise seaduse paragrahvi 6 punktis 1
nimetatud eluruumide erastamise kohustatud subjektid, kelle
valduses on erastamise objektiks olevaid asustamata eluruume
(välja arvatud eluruumide erastamise seaduse paragrahvi 5 lõike
1 punktis 2 nimetatud asustamata eluruumid), võivad elamuseaduse
kohaselt taotleda asustamata eluruumide tunnistamist tööandja
eluruumideks.  Vastav taotlus tuleb esitada ühe kuu jooksul
pärast eluruumi muutumist asustamata eluruumiks.
     Kui otsustatakse mitte taotleda asustamata eluruumi
tunnistamist tööandja eluruumiks või kui kohaliku omavalitsuse
volikogu jätab selle tööandja eluruumiks tunnistamata, tuleb
eluruumide kohustatud subjektil ühe kuu jooksul pärast eluruumi
muutumist asustamata eluruumiks või kohaliku omavalitsuse
volikogu poolt selle mittetunnistamist tööandja eluruumiks,
alustada eluruumi erastamist avalikul enampakkumisel vastavalt
Vabariigi Valitsuse 13. aprilli 1995. a. määrusega nr. 188
kinnitatud "Eluruumi erastamiseks korraldatava avaliku
enampakkumise korrale".
     Kui eluruumi ei ole tunnistatud tööandja eluruumiks ega ole
erastatud kahel korral väljakuulutatud enampakkumisel, otsustab
eluruumi üürileandmise vastavate eluruumide erastamise
kohustatud subjekti juht;
     2) ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhtidel,
kelle valduses (bilansis) on riigile kuuluvaid eluruume, on
keelatud nõusoleku andmine eluruumide asustamisõiguse müügiks.
 
     2. Eluruumide kohta, mis on asustamata käesoleva määruse
jõustumise hetkel, tuleb esitada taotlus nende tunnistamiseks
tööandja eluruumideks või alustada avaliku enampakkumise
korraldamist ühe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumise
päevast arvates.
 
     3. Ministeeriumidel tagada kontroll käesoleva määruse
täitmise üle nende valitsemisalas olevates ettevõtetes,
asutustes ja organisatsioonides.
 
     Peaminister Andres TARAND
     Majandusminister Toivo JÜRGENSON
     Riigisekretär Ülo KAEVATS