ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Töötu sotsiaalse kaitse seaduse rakendamine
Vabariigi Valitsus 09.02.1995 määrus number 62; jõustumiskuupäev 01.03.1995

redaktsioon 25.11.2000

AVALDATUD :

RT I  1995, 17, 238

REDAKTSIOON :

VV m 15.11.2000 Nr.368 jõust.25.11.2000

RT I 2000, 86, 562

VV m 15.11.2000 Nr.367 jõust.25.11.2000

RT I 2000, 86, 561

VV m 15.11.2000 Nr.366 jõust.25.11.2000

RT I 2000, 86, 560

VV m 15.11.2000 Nr.365 jõust.25.11.2000

RT I 2000, 86, 559

VV m 15.11.2000 Nr.364 jõust.25.11.2000

RT I  2000, 86, 558

VV m 15.06.99 nr.  193 jõust 20.06.99

RT I 1999, 53, 578

VV m 15.06.99 nr.  193 jõust 01.01.99

RT I 1999, 53, 578

VV m 22.12.98 nr.  295 jõust 01.01.99

RT I 1998,  113/114, 1883

VV m 20.05.97 nr.  102 jõust.01.07.97

RT I 1997,  41,  635

VV m 12.03.96 nr.   76 jõust.01.04.96

RT I 1996, 20,  378


 

Eesti Vabariigi Valitsuse
määrus
9. veebruarist 1995. nr. 62.
Tallinn, Toompea


Töötu sotsiaalse kaitse seaduse rakendamineTöötu sotsiaalse kaitse seaduse (RT I 1994, 81, 1381) paragrahvi 5 punkti 5, paragrahvi 10 lõike 2, paragrahvi 11 lõike 2, paragrahvi 12 lõike 3 ja paragrahvi 18 alusel Vabariigi Valitsus määrab:


1. Kinnitada:
1) (Kehtetu - VV m 15.11.2000 Nr.364 jõust.25.11.2000)

2) (Kehtetu - VV m 15.11.2000 Nr.365 jõust.25.11.2000)

3) (Kehtetu - VV m 15.11.2000 Nr.367 jõust.25.11.2000)

4) (Kehtetu - VV m 15.11.2000 Nr.367 jõust.25.11.2000)

5) (Kehtetu - VV m 15.11.2000 Nr.368 jõust.25.11.2000)

6) (Kehtetu - VV m 15.11.2000 Nr.366 jõust.25.11.2000)


2. Tunnistada kehtetuks:


1) Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 1991. a. määrus nr. 2 "Tööotsija või töötu täiendus- või ümberõppe, stipendiumi ja töötu abiraha määramise ja maksmise kohta" (RT 1991, 2, 26);
2) Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 1991. a. määrus nr. 64 "Tööotsija töötuks tunnistamise ning töötu abiraha määramise ja maksmise ajutise juhendi" kinnitamise kohta" (RT 1991, 9, 141);
3) Vabariigi Valitsuse 12. juuni 1992. a. määrus nr. 178 "Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 1991. a. määruse nr. 64 osalise muutmise kohta" (RT 1992, 27, 362);
4) Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1993. a. määrus nr. 32 "Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 1991. a. määruse nr. 64 osalise muutmise kohta" (RT 1993, 8, 112);
5) Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 1993. a. määrus nr. 121 ""Töötutele ja tööotsijatele hädaabitööde korraldamise korra" kinnitamise kohta" (RT I 1993, 19, 349);
6) Vabariigi Valitsuse 29. juuni 1994. a. määrus nr. 238 "Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 1991. a. määrusega nr. 64 kinnitatud "Tööotsija töötuks tunnistamise ning töötu abiraha määramise ja maksmise ajutise juhendi" osaline muutmine" (RT I 1994, 49, 812);
7) Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 1994. a. määrus nr. 354 "Tööotsija või töötu täiend- ja ümberõppe stipendiumi ning hädaabitööd tegeva isiku palga suurendamine" (RT I 1994, 67, 1164).Peaminister Andres TARAND

Sotsiaalminister Toomas VILOSIUS

Riigisekretär Ülo KAEVATS