ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Reisiparvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud isikute perekonnaliikmetele makstavate toetuste tulumaksust vabastamise korra kinnitamine
Vabariigi Valitsus 07.02.1995 määrus number 58; jõustumiskuupäev 21.02.1995

redaktsioon 21.02.1995
                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                           määrus
                 7. veebruarist 1995.a. nr. 58
                      Tallinn, Toompea
 
        Reisiparvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud
        isikute perekonnaliikmetele makstavate toetuste
           tulumaksust vabastamise korra kinnitamine
 
 
 
 
     Vastavalt reisipraami "Estonia" katastroofiga seotud
toetuste tulumaksust vabastamise seadusele (RT I 1994, 92, 1568)
Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada reisiparvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud
isikute perekonnaliikmetele makstavate toetuste tulumaksust
vabastamise kord (juurde lisatud).
 
     2. Kohaldada käesoleva määrusega kehtestatud korda 1994. ja
1995. aastal makstavate toetuste tulumaksuga maksustamisel.
 
Peaminister                                      Andres TARAND
Rahandusminister                                Andres LIPSTOK
Riigisekretär                                      Ülo KAEVATS
 
------
                               Kinnitatud
                           Vabariigi Valitsuse
                          7. veebruari 1995.a.
                            määrusega nr. 58
 
 
 
 
       Reisiparvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud
       isikute perekonnaliikmetele makstavate toetuste
                 tulumaksust vabastamise kord
 
 
 
     1. Tulumaksuga ei maksustata:
     1) reisiparvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud isiku
põhitöökohast tema perekonnaliikmetele makstavaid toetusi ja
hukkunud isiku perekonnaliikmete põhitöökohast makstavaid
toetusi;
     2) sotsiaalministri poolt kinnitatud fondide nimekirja
kuuluvate fondide poolt makstavaid toetusi.
 
     2. Käesoleva korra punktis 1 nimetatud toetuse väljamaksja
on kohustatud esitama Sotsiaalministeeriumile ettevõtte
(asutuse) juhtkonna või fondi nõukogu poolt kinnitatud toetuse
(väljamakse) saajate nimekirja, kus märgitakse toetuse
(väljamakse) saaja nimi, elukoht, isikukood ja väljamakstud
summa.
 
     Nimekiri koostatakse kvartalite kaupa ja esitatakse
kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.