ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda
Keskkonnaminister 28.05.2013 määrus number 29; jõustumiskuupäev 01.06.2013

redaktsioon 28.08.2023 [RT I, 25.08.2023, 9]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda

Vastu võetud 28.05.2013 nr 29
RT I, 29.05.2013, 48
jõustumine 01.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2023RT I, 25.08.2023, 728.08.2023

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 23 lõike 5 alusel.

§ 1.   Jahipidamine jahiulukite arvukuse reguleerimiseks kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga

  (1) Kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, kütitavate ulukite arvu ning vajaduse korral vanuse- ja soovahekorra otsustab kaitse-eeskirjast ja jahiseaduse § 21 lõike 4 alusel koostatud ulukite seirearuandest lähtudes Keskkonnaamet.

  (2) Suurulukite arvukust lõikes 1 nimetatud alal reguleerib sellega külgneva jahipiirkonna kasutaja või Riigimetsa Majandamise Keskus, kui külgneva jahipiirkonna kasutaja keeldub.

  (3) Väikeulukite arvukust lõikes 1 nimetatud alal reguleerib oma kinnisasja piires omanik või tema nõusolekul muu isik.

§ 2.   Jahipidamine jahiulukite arvukuse reguleerimiseks jahipiirkonnas, mis on kasutamiseks välja andmata

  (1) Kasutamiseks väljaandmata jahipiirkonnas kütitavate ulukite arvu ning vajaduse korral vanuse- ja soovahekorra otsustab jahiseaduse § 21 lõike 4 alusel koostatud ulukite seirearuandest ja jahindusnõukogu ettepanekutest lähtudes Keskkonnaamet.

  (2) Suurulukite arvukust reguleerib lõikes 1 nimetatud alal sellega külgneva jahipiirkonna kasutaja või Riigimetsa Majandamise Keskus, kui külgneva jahipiirkonna kasutaja keeldub.

  (3) Väikeulukite arvukust lõikes 1 nimetatud alal asuval oma kinnisasjal reguleerib omanik või tema nõusolekul muu isik.

§ 3.   Jahipidamine jahiulukite arvukuse reguleerimiseks avaliku veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda

  (1) Avaliku veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkondakütitavate ulukite arvu ning vajaduse korral vanuse- ja soovahekorra otsustab jahiseaduse § 21 lõike 4 alusel koostatud ulukite seirearuandest ja jahindusnõukogu soovitustest lähtudes Keskkonnaamet.

  (2) Ulukite arvukust lõikes 1 nimetatud avaliku veekogu osas reguleerib avaliku veekogu osaga külgneva jahipiirkonna kasutaja või Riigimetsa Majandamise Keskus, kui külgneva jahipiirkonna kasutaja keeldub.

§ 4.   Suuruluki jahiloa hind ja kehtivusaeg kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda

  (1) Ühe isendi küttimiseks antava suuruluki jahiloa hind jahiulukiliikide kaupa on järgmine:

Suuruluki liik

Jahiulukiliigi ühe isendi küttimiseksantava suurulukiloa hind eurodes

1.Põder

1.1 pull

100

1.2 lehm

65

1.3 vasikas

30

2.Punahirv

2.1 pull

30

2.2 lehm

16

2.3 vasikas

7

3.Metssiga

3.1 vanusega üle 1 aasta

13

3.2 vanusega kuni 1 aasta (põrsas)

3

4.Metskits

4.1 sokk

10

4.2 kits

6

4.3 tall

3

5.Pruunkaru

300

6.Ilves

200

7.Hunt

100

8.Hallhüljes

13


[RT I, 25.08.2023, 7 - jõust. 28.08.2023]

  (2) Suurulukiloa kehtivusaja lubatud jahiaja piires määrab Keskkonnaamet.

  (3) Suuruluki jahiloa annab külgneva jahipiirkonna kasutaja või Riigimetsa Majandamise Keskus, kui jahipiirkonna kasutaja on keeldunud suuruluki arvukuse reguleerimise korraldamisest.

  (4) Iga antud suuruluki jahiloa eest tasub lõikes 3 nimetatud isik Keskkonnaameti poolt näidatud arveldusarvele.

§ 5.   Väikeulukite jahiloa andmine, hind ja kehtivusaeg kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda

  (1) Väikeulukite jahiluba antakse tasuta.

  (2) Väikeulukite jahiloa kehtivusaeg on kuni üks aasta.

  (3) Kinnisasja omanikule või tema nõusolekul muule isikule annab kehtiva jahitunnistuse alusel väikeuluki jahiloa Keskkonnaamet.

§ 6.   Määrus jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. juunil