ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord
Kaitseminister 09.04.2013 määrus number 26; jõustumiskuupäev 14.04.2013
; rakendamise kuupäev 01.04.2013

redaktsioon 10.06.2022 [RT I, 07.06.2022, 19]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 09.04.2013 nr 26
RT I, 11.04.2013, 1
jõustumine 14.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2013RT I, 31.10.2013, 203.11.2013
05.03.2014RT I, 07.03.2014, 110.03.2014, rakendatakse alates 08.03.2014
29.07.2014RT I, 31.07.2014, 703.08.2014, rakendatakse alates 15.07.2014
09.01.2015RT I, 14.01.2015, 117.01.2015
15.04.2015RT I, 21.04.2015, 124.04.2015
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 706.09.2015, rakendatakse alates 10.08.2015
26.08.2016RT I, 30.08.2016, 102.09.2016, rakendatakse alates 01.07.2016
19.12.2016RT I, 22.12.2016, 2025.12.2016
26.10.2017RT I, 01.11.2017, 204.11.2017
25.05.2018RT I, 30.05.2018, 102.06.2018
27.02.2019RT I, 06.03.2019, 809.03.2019
25.05.2019RT I, 28.05.2019, 531.05.2019
03.02.2020RT I, 11.02.2020, 114.02.2020
30.04.2020RT I, 05.05.2020, 1008.05.2020
04.12.2020RT I, 08.12.2020, 2011.12.2020
14.06.2021RT I, 15.06.2021, 1118.06.2021
08.02.2022RT I, 10.02.2022, 113.02.2022
03.06.2022RT I, 07.06.2022, 1810.06.2022

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse päevaraha maksmisel tegevväelasele, kes on lähetatud osalema rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata päevaraha maksmisel tegevväelasele, kes on lähetuses rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas, kuid ei osale selles.

§ 2.   Päevaraha suurendamise tingimused

  (1) Päevaraha suurendatakse tegevväelasel, kes on lähetatud osalema rahvusvahelises sõjalises operatsioonis tegevväelase rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise algus kuupäevast kuni lõpu kuupäevani.

  (2) Päevaraha ei või suurendada enne Riigikogu või Vabariigi Valitsuse otsuses toodud Kaitseväe rahvusvahelises sõjalises operatsioonis kasutamise alguse kuupäeva ega pärast lõpu kuupäeva.

§ 3.   Päevaraha suurendamise ulatus ja kord

  (1) Päevaraha suurendamise aluseks on kaitseväeteenistuse seaduse § 113 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud lähetusse saatmise ja sellega seotud kulu hüvitamise, sealhulgas päevaraha määra ning päevaraha maksmise tingimused ja korras sätestatud rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha määr.

  (2) Tegevväelase päevaraha suurendamiseks korrutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruses sätestatud päevaraha koefitsiendiga, mille moodustamisel arvestatakse tegevväelase ülesandeid ja nende ning ülesannete teostamise piirkonna raskusastet.

  (3) Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide, milles osaleva tegevväelase päevaraha suurendatakse, loetelu ja koefitsiendid on toodud käesoleva määruse lisas.

  (4) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis, mida ei ole toodud käesoleva määruse lisas, osaleva tegevväelase päevaraha operatsioonis osalemise ajal ei suurendata.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus rakendatakse alates 2013. aasta 1. aprillist.
[RT I, 31.10.2013, 2 - jõust. 03.11.2013]

  (2) Käesoleva määruse lisa punktiga 3 kehtestatud koefitsienti rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2013. aasta 18. septembrist.
[RT I, 31.10.2013, 2 - jõust. 03.11.2013]

  (3) Enne 18. septembrit 2013. a Euroopa Liidu väljaõppemissioonile Mali Vabariiki (EUTM Mali) Bamako piirkonda rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetatud tegevväelase päevaraha suurendamisele kohaldatakse lähetuskäskkirjas toodud koefitsienti lähetuse lõpuni.
[RT I, 31.10.2013, 2 - jõust. 03.11.2013]

  (4) Käesoleva määruse lisa punktiga 7 kehtestatud Vahemere piirkonna koefitsienti rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 8. juulist.
[RT I, 01.11.2017, 2 - jõust. 04.11.2017]

  (5) Käesoleva määruse lisa punktiga 1 kehtestatud EUTM Mali koefitsiente ning punktidega 4 ja 9 kehtestatud sõjaväepolitsei koefitsiente rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 28.05.2019, 5 - jõust. 31.05.2019]

  (6) Käesoleva määruse lisa punktiga 2 kehtestatud MINUSMA koefitsiente, punktiga 4 kehtestatud RSM jalaväerühma ja Põhja-Afganistani regiooni koefitsiente, punktiga 8 kehtestatud BRKH jalaväerühma koefitsienti ning punktiga 9 kehtestatud NATO NMI koefitsienti rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. novembrist.
[RT I, 11.02.2020, 1 - jõust. 14.02.2020]

  (7) Käesoleva määruse lisa punktiga 4 kehtestatud RSM HKIA R2B MED koefitsienti, punktiga 7 kehtestatud INHERENT RESOLVE juhtstaabi staabiohvitseri ametikohaga Bagdadis ja mobiilse treeningmeeskonna koefitsiente, punktiga 8 kehtestatud BRKH koefitsiente ning punktiga 9 kehtestatud NATO NMI koefitsiente rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 16. aprillist.
[RT I, 05.05.2020, 10 - jõust. 08.05.2020]

  (8) Käesoleva määruse lisa punktiga 6 kehtestatud EUNAVFOR MED/Irini koefitsienti rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 31. märtsist.
[RT I, 05.05.2020, 10 - jõust. 08.05.2020]

  (9) Käesoleva määruse lisa punktiga 8 kehtestatud BRKH jalaväerühma toetuselemendi meediaohvitseri ja Takuba erioperatsioonide üksuse koefitsiente rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 1. novembrist.
[RT I, 08.12.2020, 20 - jõust. 11.12.2020]

  (10) Käesoleva määruse lisa punktidega 1, 8 ja 9 kehtestatud EUTM Mali, BRKH ja NATO NMI koefitsiente rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 1. maist.
[RT I, 15.06.2021, 11 - jõust. 18.06.2021]

  (11) Käesoleva määruse lisa punktidega 1 ja 2 kehtestatud EUTM Mali ja MINUSMA koefitsiente rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 18. oktoobrist, määruse lisa punktiga 6 kehtestatud INHERENT RESOLVE staabiallohvitseri koefitsienti Kuveidis tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 23. maist ning määruse lisa punktiga 9 kehtestatud EUTM MOZ koefitsienti tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 1. detsembrist.
[RT I, 10.02.2022, 1 - jõust. 13.02.2022]

  (12) Käesoleva määruse lisa punktiga 10 kehtestatud NATO reageerimisjõudude koosseisus osalemise koefitsienti rakendatakse tagasiulatuvalt alates 7. aprillist 2022. a.
[RT I, 07.06.2022, 18 - jõust. 10.06.2022]

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid [RT I, 08.12.2020, 20 - jõust. 11.12.2020]
Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

avalikgif