ID-kaart*

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ohutusnõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite müügi ja kasutamise keelamine
Tööinspektsioon 14.10.1994 käskkiri number 28; jõustumiskuupäev 01.12.1994

redaktsioon 01.12.1994
     Ohutusnõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite
                müügi ja kasutamise keelamine
 
     Tööinspektsiooni käskkiri 14. oktoobrist 1994. a. Nr. 28.
 
     Lähtudes Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1993. a.
määrusega nr. 356 (RT I 1993, 75, 1103) kinnitatud
"Isikukaitsevahendite ohutuse ja kaitseomaduste korra"
punktist nr. 28 käsin:
 
     1. Keelata kasutaja ohutust mittetagavate
isikukaitsevahendite müük ja kasutamine vastavalt lisale
1. detsembrist 1994. a.
 
     2. Järelevalve käesoleva käskkirja täitmise üle panna
Tööinspektsiooni piirkondadele.
 
     3. Järelevalve osakonnal:
kindlustada piirkonnad keelatud isikukaitsevahendite
fotokoopiatega,
koordineerida piirkondade tööd käesoleva käskkirja
täitmisel,
informeerida üldsust keelatud isikukaitsevahenditest
massiteabevahendite kaudu.
 
Direktor   Heldur NERMANN
 
------
     Tööinspektsiooni 14. oktoobri 1994. a. käskkirja nr. 28
                    juurde
 
     Isikukaitsevahendite loetelu, mille müük ja kasutamine on
     alates 1. detsembrist 1994. a. keelatud, kuna need ei taga
                    kasutaja ohutust
 
     Loetelus on rasvases kirjas toodud toote pakendil olev
markeering.
Poolmask-respiraatorid:
 
     1. STAUBSCHUTSCHMASKEN (ka 5 Masque anti-poussiere /
Stofmaskers) ART 4 50 50 505.
 
     2. TANO-HENGITYSSUOJAIN (valmistaja Tano Oy Soome).
 
     3. KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYSSUOJA 5 KPL (Made in China).
 
     4. 5PC DUST MASK SET. ITEM No 4517 (Made in Taiwan).
 
     5. BLS-5CS ANTI-DUST MASKS NON TOXIK DUSTS (ka Mascherine
antipolvere per polveri non nocive).
 
     6. dust ja pollen masks (Le jour sales corp. 
Farmingdale N. Y. 11735 Made in Taiwan).
 
     7. Markeeringuta (valmistaja Jussi Kaminen Ky - Soome).
 
     8. HENGITYSSUOJAIN 5 KPL (Made in China) Importöör Soomes
Euro Center Oy).
 
     9. FACE MASKS / NUISANCE DUST (Valmistatud Taiwanil).
 
     10. PÖLY STOP KOTIMAISIA HENGITYSSUODATTIMIA.
(Valmistatud Soomes).
 
     11. PÖLY- JA PISARASUOJAIN VL-1 (valmistaja
KOMMANDIITTIYHTIÖ - Soome).
 
     12. 3M 8500 MUKAVUUSSUOJAIN (Made in UK).
 
     13. Bilsom ETA 2100 (Made in China).
 
     14. MARK IV-024 M-B Filter Products AB Made in Sweden.
 
     15. FOC Filter mask (Müüja Soomes - Sittary Oy).
Kuulmekaitsmed
 
     16. EARMUFF art. No B611.
 
     17. BILTEMA Kuulosuoja art. No 26-1012.
Komplektid (silma-kõrva-tolmukaitse)
 
     18. Plastic dust mask/anti-noisi ear muff/plastic safety
goggle (müüjad Soomes: Fenet Oy, Motoral Oy).
 
     19. Biltema Suojasarja art. No 26-1015.
 
     20. "Sokke-laatua" Art No 442028 (Made in Taivan).
 
     21. Silmakaitse komplektist DUST/NROOF AND TOXTNROOF
TLASTIC MASCS*ANTI/NOISE EAR MUFFS*JOJJLES (Müüja
Soomes Sittary Oy).
 

avalikgif