ESTLEX   15.04.2024 12:29

AVALDATUD :

RTL  1994, 47/48, 0

REDAKTSIOON :

Rahandusmin m 29.12.1999 Nr.120 jõust.01.01.2000

RTL  2000, 1, 2


Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine


Rahandusministri määrus 10. oktoobrist 1994. Nr. 177.Tulumaksuseaduse (RT I 1993, 79, 1184; 1994, 24, 393; 1994, 49, 806; 1994, 50, 845) paragrahvi 37 lõike 1 ja paragrahvi 38 lõike 1 alusel määran:


1. (Kehtetu - Rahandusmin m 29.12.1999 Nr.120 jõust.01.01.2000)


2. Tunnistada kehtetuks Rahandusministeeriumi 18. märtsi 1992.a. määrusega nr. 20 kinnitatud "Töid ja teenuseid osutavate erafirmade äriraamatute pidamise metoodiline juhend" (RTL 1992, 6, lk. 170).


3. Käesolev määrus jõustub Riigi Teataja Lisas avaldamise päevast.Rahandusminister Andres Lipstok