ESTLEX   14.06.2024 15:24
                       RAHANDUSMINISTER
                            MÄÄRUS
 
 
Tallinn                            14.september 1994.a.nr.157
 
 
Eesti Erastamisagentuuri Nõukogu liikmete tegevuse tasustamine
 
 
     Vabariigi Valitsuse 15.juuli 1994.a. määruse nr.  260
"Palga alammäära kehtestamine" punkti 6 täitmiseks m ä ä r a n :
 
     Kehtestada 1.septembrist 1994.a. Eesti Erastamisagentuuri
Nõukogu liikmetele tasuks tegevuse eest Erastamisagentuuri
Nõukogus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud riikliku
tunnipalga alammäärast lähtudes 3,5 arvestuslikku kuutöötasu
alammäära kuus.
 
 
Andres Lipstok
Minister