ESTLEX   19.06.2024 11:32
 
     Ohtliku kauba lastikirja juurde kuuluvate dokumentide
                 kasutamise korra kinnitamine
 
    Teede- ja sideministri määrus 17. juunist 1994. Nr. 33.
                                                              
     Teede- ja sideministri 17. mai 1994. a. määruse nr. 25
""Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja
väljastamise eeskirja" kinnitamine" täitmiseks ja võttes arvesse
ohtliku kauba rahvusvahelise mereveo praktikat määran:
                                                           
     Kinnitada 1. juulist 1994. a. ohtliku kauba lastikirja
juurde kuuluvate saatedokumentide kasutamise kord (lisatud).
                                                            
                                     Põllumajandusminister
                              teede- ja sideministri ülesannetes
                                          Jaan LEETSAR
 
 
------
 
                                     K i n n i t a t u d
                                    teede- ja sideministri
                                      17. juuni 1994. a.
                                       määrusega nr. 33
 
     Ohtliku kauba lastikirja juurde kuuluvate dokumentide
                        kasutamise kord
 
     1. Ohtlilku kauba veol peavad lastikirja juures olema
järgmised dokumendid, mis on käesoleva korra lisad:
 
     Konteineri pakkimise tõend / Sõiduki deklaratsioon (eesti
ja inglise keeles).
 
     Ohtliku kauba deklaratsioon (inglise keeles).
 
     Ohuolukorras tegutsemise juhend (eesti ja inglise keeles).
 
     2. Punktis 1 nimetatud dokumente kasutatakse IMDG Code ja
transpordi- ja sideministri 17. mai 1994. a. määrusega nr. 25
kinnitatud "Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise,
hoiustamise ja väljastamise eeskirja" nõuete kohaselt.
 
     3. Punktis 1 nimetatud vormid trükitakse formaadis A4
(210 X 297 mm) kollakal või valgel paberil.
 
     Dokumendi "Konteineri pakkimise tõend / Sõiduki
deklaratsioon" vorm trükitakse kahepoolsena. Vormi teiste
trükitehniliste lahenduste puhul juhend "Ohtliku kaubaga üksuste
vedu meritsi" (eesti ja inglise keeles) peab olema kättesaadav
selle täitmisel.