ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigi 1994. aasta lisaeelarve
Riigikogu 01.06.1994 seadus; jõustumiskuupäev 24.06.1994

redaktsioon 24.06.1994
                            SEADUS
                 RIIGI 1994. AASTA LISAEELARVE
 
                                      Vastu võetud 1. juuni 1994.
 
     Paragrahv 1. Lisaeelarve tulud kroonides:
 
     1) käibemaks                                    315 300 000
 
     2) aktsiisid                                     60 000 000
        sellest:
        alkoholiaktsiis                               60 000 000
 
     3) hasartmängumaks                               12 000 000
 
     4) maamaks (miinusmärk arvu ees tähendab siin 
        ja edaspidi 1994. aasta riigieelarves
        ettenähtud summa vähendamist)                  - 200 000
 
     5) riigieelarve vahendite jääk eelarveaasta 
        alguseks                                     138 600 000
 
     Tulud kokku                                     525 700 000
 
 
     Paragrahv 2. Lisaeelarve kulud kroonides:
 
     1) Vabariigi Presidendi Kantselei,
        Riigikogu Kantselei, Riigikontrolli,
        Riigikantselei ja ministeeriumide
        valitsemisalade ning muude organisatsioonide
        finantseerimine vastavalt käesoleva seaduse
        paragrahvile 3                               383 700 000
 
     2) Vabariigi Valitsuse reservfond                90 000 000
        sellest:
        lisatasu eelarveliste asutuste
        töötajate õhtuse, öö- ja ületunnitöö eest     11 000 000
        toetus tervishoiuasutustele                   60 000 000
        riigi osalus välisabi ja -laenudega
        rajatavate objektide finantseerimisel ning
        avariitagajärgede likvideerimisel Kärdlas ja
        Arukülas                                      19 000 000
 
     3) riigieelarve kassatagavara                    52 000 000
 
 
     Kulud kokku                                     525 700 000
 
     Paragrahv 3. Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu
Kantselei, Riigikontrolli, Riigikantselei ja ministeeriumide
valitsemisalade ning muude organisatsioonide finantseerimine:
 
 
     Vabariigi Presidendi Kantselei                      158 500
     Sellest:
          halduskulud                                    158 500
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 158 500
 
     Riigikogu Kantselei                               1 954 600
     kantselei                                         1 954 600
     Sellest:
          halduskulud                                  1 954 600
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 147 200
               - kapitaalremont                          300 000
               - majanduskulud                         1 507 400
 
 
     Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon        62 300
     Sellest:
          halduskulud                                     62 300
               - töötasu ja sotsiaalmaks                  34 300
                  - muud kulud                               28 000
 
     Riigikontroll                                       175 500
     Sellest:
          halduskulud                                    138 000
               - muud kulud                              138 000
 
     kulutused informaatikale                             37 500
 
     Riigikantselei ja tema juures olevad ametid       8 092 700
 
     Maavalitsused                                     7 906 700
     Sellest:
               - töötasu ja sotsiaalmaks               6 273 100
               - muud kulud                            1 633 600
 
     Arhiiviamet                                         186 000
     Sellest:
          riiklikud arhiivid                             186 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 186 000
 
     Justiitsministeeriumi valitsemisala               7 986 700
 
     Riigiprokuratuur                                  1 873 000
     Sellest:
          halduskulud                                  1 873 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               1 873 000
 
     Kinnipidamiskohtade Amet                          5 046 000
     Sellest:
          kinnipidamiskohad                            5 000 000
               - kapitaalremont                        5 000 000
          õppekeskus                                      46 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                  46 000
 
     Advokatuur                                        1 067 700
     Sellest:
          seaduse alusel määratud kaitse tagamise
          1993. aasta kulude katteks                   1 067 700
 
     Kaitseministeerium                               35 753 000
     Sellest:
          halduskulud                                    338 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 338 000
          Kaitsejõudude Peastaap                       3 982 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               3 982 000
          kaitseväeosad                               20 831 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks              12 888 000
               - muud kulud                            7 943 000
          riigikaitseosakonnad                         8 239 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               3 940 000
               - muud kulud                            4 299 000
          Kaitseliit                                   2 363 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               2 363 000
 
     Keskkonnaministeeriumi valitsemisala                760 000
 
     Keskkonnaministeerium                               760 000
     Sellest:
          looduskaitsealade ja -asutuste kulud           100 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                  70 000
               - muud kulud                               30 000
          Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut         660 000
               - muud kulud                              660 000
 
     Kultuuri- ja Haridusministeeriumi valitsemisala  31 802 000
 
     Kultuuri- ja Haridusministeerium                  4 803 000
     Sellest:
          hariduskulud                                -2 400 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks              -3 745 000
               - muud kulud                            1 345 000
          ülikoolide kulud                               550 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 550 000
          kultuurikulud                                2 598 000
               - kapitaalremont                          500 000
               - muud kulud                            2 098 000
          Eesti Teadusfond                             4 055 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               4 055 000
 
     Kooliamet                                        20 499 000
     Sellest:
          hariduskulud                                20 499 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks              24 000 000
               - stipendiumid                         -4 800 000
               - muud kulud                            1 299 000
 
     Muinsuskaitseamet                                 2 750 000
     Sellest:
          arhitektuurimälestiste remont ja
          restaureerimine                              2 750 000
 
     Eesti Rahvusraamatukogu                           1 800 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               1 330 000
               - muud kulud                              470 000
 
     Toetused kultuurile, kunstile ja
     spordile                                          1 950 000
 
          Eesti Rahvuskultuuri Fond                    1 800 000
          Eesti Olümpiakomitee                           150 000
 
 
     Majandusministeeriumi valitsemisala              41 084 300
 
     Majandusministeerium                              1 000 000
     Sellest:
          halduskulud                                    220 000
               - kapitaalremont                          220 000
 
          Riigiressursside Keskus ja laod                780 000
               - kapitaalremont                          780 000
 
     Elamuamet                                        40 084 300
     Sellest:
          eluasemetoetus                              38 700 000
          riikliku hooneregistri talitused             1 384 300
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 877 100
               - muud kulud                              507 200
 
 
     Põllumajandusministeerium                         2 477 500
     Sellest:
          maakondade põllumajandusosakonnad              258 500
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 258 500
          haridusasutused                                489 000
               - stipendiumid                            344 000
               - muud kulud                              145 000
          Põllumajandusülikool                         1 730 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               1 730 000
 
     Rahandusministeeriumi valitsemisala               8 140 000
 
     Rahandusministeerium                                800 000
     Sellest:
          arhitektuurimälestiste remont ja
          restaureerimine                                800 000
 
     Maksuamet                                         3 960 000
     Sellest:
          halduskulud                                  3 960 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               3 960 000
 
     Tolliamet                                         3 380 000
     Sellest:
          halduskulud                                    480 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 480 000
          tollindus                                    2 900 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               2 900 000
 
 
     Siseministeeriumi valitsemisala                  47 014 100
 
     Siseministeerium                                    941 000
     Sellest:
          halduskulud                                    941 000
               - rahvastikuministrit teenindava
                 personali kulud                         341 000
               - kapitaalremont                          600 000
 
     Kaitsepolitseiamet                                  500 000
 
     Kodakondsus- ja Migratsiooniamet                    400 000
     Sellest:
          halduskulud                                    400 000
               - muud kulud                              400 000
 
     Politseiamet                                     11 822 000
     Sellest:
          Politsei                                    10 457 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks              10 267 000
               - kapitaalremont                          190 000
          Sisekaitse Operatiivrügement                   180 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 180 000
          Julgestusteenistus                             592 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 592 000
          Keskuurimisbüroo                               593 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 593 000
 
     Piirivalveamet                                   16 558 100
     Sellest:
               - töötasu ja sotsiaalmaks              11 558 100
               - investeeringud                        5 000 000
 
     Päästeamet                                       16 793 000
     Sellest:
          keskuse kulud                                  486 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 486 000
          munitsipaaltuletõrje- ja
          päästeteenistused                           12 811 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks              12 811 000 
          Paldiski tuletõrje- ja päästeteenistuse
          loomine                                      3 496 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 250 000
               - muud kulud                            3 246 000
 
     Sotsiaalministeeriumi valitsemisala             163 363 800
 
     Sotsiaalministeerium                             28 362 800
     Sellest:
          hariduskulud                                   500 000
          sotsiaalhooldusasutused                      4 154 100
               - töötasu ja sotsiaalmaks               3 974 100
               - muud kulud (Kuressaare väikelastekodu
                 kulude osaliseks katmiseks)             180 000
          muud toetused                               -9 000 000
          ühekordsed toetused vähekindlustatud
          peredele                                    30 000 000
          toetus tervishoiuasutustele
          (arstide-internide töö tasustamiseks)        2 708 700
 
     Sotsiaalkindlustusamet                          201 221 000
     Sellest:
          halduskulud                                  7 481 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks               4 822 000
               - muud kulud                            2 659 000
          sotsiaalhooldusasutused                        284 000
               - töötasu ja sotsiaalmaks                 284 000
          muud toetused                                9 000 000
          eraldised riikliku sotsiaalkindlustuse
          eelarvesse lastetoetuste ja pensionide
          maksmiseks                                 184 456 000
 
     Tööturuamet                                     -66 220 000
     Sellest:
          halduskulud                                 -3 074 300
               - töötasu ja sotsiaalmaks              -2 486 300
               - muud kulud                             -588 000
          tööhõivetalitused                            6 119 300
               - töötasu ja sotsiaalmaks               4 286 200
               - muud kulud                            1 833 100
          töötute abirahad, ümberõppe- ja
          töölesuunamiskulud                         -69 265 000
     
     Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisala        12 000 000
 
     Teede- ja Sideministeerium                       12 000 000
     Sellest:
          eraldised teedehoiuks                       12 000 000
               - lennurajad                           12 000 000
          Meresõiduohutuse Talitus -
               - töötasu ja sotsiaalmaks               8 511 500
               - muud kulud                          - 8 511 500
 
     Välisministeeriumi valitsemisala                  6 875 000
   
     Välisministeerium                                   375 000
     Sellest:
          halduskulud                                    375 000
               - kapitaalremont                          375 000
 
     Välisesindused                                    6 500 000
 
     Tallinna linn                                     2 000 000
     Sellest:
              eriinternaatkoolide ülalpidamiskulud         2 000 000
 
 
     Kohtla-Järve linn                                 2 000 000
     Sellest:
          vanurite hooldekodu käikurakendamiskulud     1 000 000
          vanurite hooldekodu ülalpidamiskulud         1 000 000
 
     Eraldised hasartmängumaksu laekumisest           12 000 000
     Sellest:
          Eesti Rahvuskultuuri Fond                    3 600 000
          Eesti Punane Rist                              840 000
          Eesti Lastefond                                840 000
          Eesti Lastekaitse Liit                         840 000
          Eesti Puuetega Inimeste Fond                 5 880 000
 
     Paragrahv 4. Riigivara erastamisest eelarvevälisesse
sotsiaalkindlustuse eelarvesse tööhõivetoetuse sihtkapitaliks
laekunud 27 000 000 krooni kantakse üle Tööturuameti eelarvesse
töötute abirahade maksmiseks.
 
     Paragrahv 5. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
Tööturuameti töötute abirahade, ümberõppe- ja
töölesuunamiskulude jaotus on:
     töötute abiraha                                  33 000 000
     töötute ümberõppekulud                           20 000 000
     töötute ümberõppe stipendium                     10 200 000
     hädaabitööd                                       7 000 000
     toetus tööandjale väiksema
     konkurentsivõimega isiku
     töölerakendamisel                                 2 000 000
     rehabiliteerimiskeskuste loomise toetus           1 000 000
     ettevõtluse stardiraha                            4 000 000
 
     
 
                                           Riigikogu esimees 
                                               Ülo Nugis
     Tallinn, 1. juunil 1994