ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine
Teede- ja sideminister 17.05.1994 määrus number 25; jõustumiskuupäev 01.07.1994

redaktsioon 11.02.1998
AVALDATUD :
RTL  1994, 37, 0
REDAKTSIOON :
Teede- ja sidemin m 26.01.98 Nr.4 jõust.11.02.98
RTL  1998, 40/41, 202
Teede- ja sidemin m 20.12.96 nr.46 jõust.16.01.97
RTL 1997,   3,   16
 
  Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja
               väljastamise eeskirja kinnitamine
 
     Teede- ja sideministri määrus 17. maist 1994. Nr. 25.
                                                       
     Seoses vajadusega reglementeerida sadamates ohtliku kauba
vastuvõttu, töötlemist, hoiustamist ja väljastamist määran:
                                                        
     1. Kinnitada juurdelisatud "Ohtliku kauba sadamas
vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskiri" ja
kehtestada see 1. juulist 1994. a.
     ("Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise 
ja väljastamise eeskiri" kehtetu - Teede- ja sidemin m 26.01.98 
Nr.4 jõust.11.02.98)
                                                        
     2. Veeteede Ametil:
     1) välja töötada käesoleva määruse punktis 1 nimetatud
eeskirjast tulenevad muud õigusaktid ja esitada need ettenähtud
korras ministeeriumile kinnitamiseks.
     2) korraldada järelevalve "Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu,
töötlemise, hoiu ja väljastamise eeskirja" nõuete täitmise üle
sadamates.
                                                          
     Teede- ja sideminister Andi MEISTER