ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Haigekassa uue põhimääruse kohta
Vabariigi Valitsus 17.02.1994 määrus number 63; jõustumiskuupäev 01.03.1994

redaktsioon 01.03.1994
                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                          m ä ä r u s
                17. veebruarist 1994.a. nr. 63
                       Tallinn, Toompea
 
 
               Haigekassa uue põhimääruse kohta
               --------------------------------
 
     Vastavalt Vabariigi Valitsuse 1.veebruari 1994.a.
määrusele nr. 39 "Ravikindlustussüsteemi korrastamine"
Vabariigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
     1. Sotsiaalministeeriumil:
     1) töötada välja ja kinnitada haigekassa uus põhimäärus;
     2) kehtestada, et haigekassa uue põhimääruse alusel
moodustatavad haigekassad on maavalitsuste või endiste
vabariiklike linnade valitsuste isemajandava
kindlustusasutusena tegutsenud haigekassade õigusjärglased
kõigis varalistes ja mittevaralistes suhetes;
     3) täita Keskhaigekassa ja kohalike haigekassade
direktorite kohad konkursi korras kuni viieks aastaks.
 
     2. Tunnistada 1. märtsist 1994.a. kehtetuks Vabariigi
Valitsuse  8. novembri 1991.a. määruse nr. 231 ""Haigekassa
põhimääruse", "Kohustusliku ravikindlustuse hüvitise
arvutamise ja maksmise korra" ja "Ravikindlustusmaksete
tasumise korra" kinnitamise kohta" (RT 1991, 41, 504) punkt 1
"Haigekassa põhimääruse" kinnitamise osas.
 
 
Peaminister                                          Mart LAAR
Sotsiaalminister                               Marju LAURISTIN
Riigisekretär                                      Ülo KAEVATS