ESTLEX   19.06.2024 10:24
REDAKTSIOON:
VV m 23.08.2010 Nr. 118 jõust. 01.01.2011
RTI, 2010, 60, 407                    Eesti Vabariigi Valitsuse                           m ä ä r u s                 28. detsembrist 1993.a. nr. 415                        Tallinn, Toompea            Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras             määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse                 eelarvesse kandmise korra kohta      Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse (RT 1993, 26, 441) paragrahvi 28 täitmiseks Vabariigi Valitsus   m ä ä r a b:      1. Tööandjal kanda distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi kinnipidamisel töötaja palgast kinnipeetud rahatrahv sotsiaalkindlustuse eelarvesse hiljemalt trahvi kinnipidamisele järgneval sotsiaalmaksu ülekandmise kuupäeval. (VV m 23.08.2010 Nr. 118 jõust. 01.01.2011 - RTI, 2010, 60, 407)      Trahvisumma suurus näidata ülekandes märkega "Rahatrahv distsiplinaarvastutuse seaduse paragrahvi 28 alusel ------------- eurot". (VV m 23.08.2010 Nr. 118 jõust. 01.01.2011 - RTI, 2010, 60, 407)      2. Ülekantud trahvisummad näidata aruandluses ("Sotsiaalmaksu rakendamise juhendi" lisa 2) real "Sissenõutud trahvid".      3. Sotsiaalkindlustuse eelarvesse laekunud trahvisummad arvatakse sotsiaalmaksu arvel tehtavate väljamaksete katteks. Peaminister                                            M. LAAR Sotsiaalminister                                  M. LAURISTIN Riigisekretär                                       Ü. KAEVATS