ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
151 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1367, 1. oktoober 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu m 1367 01.10.2020 01.10.2020
152 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1370, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist lantaniid-tsitraadi preparaadi kasutamiseks võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa hoidja Treibacher Industrie AG)  Euroopa Komisjon m 1370 01.10.2020 22.10.2020
153 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1371, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist endo-1,4-β-ksülanaasi ja endo-1,4-β-glükanaasi preparaadi kasutamiseks imetavate emiste söödalisandina (loa hoidja: BASF SE)  Euroopa Komisjon m 1371 01.10.2020 22.10.2020
154 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1372, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 või KCCM 10 534 abil toodetud L-trüptofaani kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1372 01.10.2020 22.10.2020
155 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1373, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist lüsiini ja glutamiinhappe tsinkkelaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1373 01.10.2020 22.10.2020
156 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1374, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparaadi lubamist vasikate ja vähemtähtsate kasvatamiseks ette nähtud mäletsejaliste (väljaarvatud kasvatamiseks ette nähtud lambatalled ja kaamellased) söödalisandina (loa hoidja Danstar Ferment AG, keda esindab Lallemand SAS)  Euroopa Komisjon m 1374 01.10.2020 22.10.2020
157 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1375, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse sidrunhappe, sorbiinhappe, tümooli ja vanilliini preparaadi lubamist piimapõrsaste, broilerkalkunite ja aretuskalkunite söödalisandina (loa hoidja Vetagro SpA)  Euroopa Komisjon m 1375 01.10.2020 22.10.2020
158 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1376, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii (CGMCC 12056) abil saadud 6-fütaasi preparaadi kasutamiseks broilerkalkunite, aretuskalkunite, (piima- ja võõrutatud) põrsaste ja vähemtähtsate sealiikide söödalisandina (loa hoidja Andrés Pintaluba S.A)  Euroopa Komisjon m 1376 01.10.2020 22.10.2020
159 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1377, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis’e (LMG S-15136) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks piimapõrsaste ja kõikide vähemtähtsate sealiikide (v.a suguloomad) söödalisandina (loa hoidja Puratos NV äriüksus Beldem)  Euroopa Komisjon m 1377 01.10.2020 22.10.2020
160 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1378, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist lüsiini ja glutamiinhappe vaskkelaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1378 01.10.2020 22.10.2020
161 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1379, 1. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist Pantoea ananatis NITE BP-02525 abil toodetud L-tsüstiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1379 01.10.2020 22.10.2020
162 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1380, 1. oktoober 2020, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2 Euroopa Nõukogu m 1380 01.10.2020 02.10.2020
163 Kultuuriministri 20. mai 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijatele edastamise toetamiseks" muutmine Kultuurimin m 26 01.10.2020 06.10.2020
164 Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiri VV m 78 01.10.2020 16.10.2020
165 Komisjoni määrus (EL) 2020/1405, 1. oktoober 2020, millega kehtestatakse Hispaania lipu all sõitvatele laevadele meriahvenapüügikeeld 5. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes ning 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes Euroopa Komisjon m 1405 01.10.2020 08.10.2020
166 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1414, 1. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Χοιρομέρι Πιτσιλιάς" (Hiromeri Pitsilias) (KGT) Euroopa Komisjon m 1414 01.10.2020 28.10.2020
167 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1415, 1. oktoober 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Queijo Terrincho" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1415 01.10.2020 28.10.2020
168 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1416, 1. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Ρόδι Ερμιόνης" (Rodi Ermionis) (KPN)] Euroopa Komisjon m 1416 01.10.2020 28.10.2020
169 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1368, 1. oktoober 2020, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu o 1368 01.10.2020 01.10.2020
170 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1385, 1. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas Euroopa Nõukogu o 1385 01.10.2020 02.10.2020
171 Nõukogu otsus 2020/1421, 1. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) lisades ja ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveeteedel vedamise Euroopa kokkuleppele (ADN) lisatud eeskirjades tehtavate muudatustega Euroopa Nõukogu o 1421 01.10.2020 01.10.2020
172 Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus RK s 01.10.2020 19.10.2020
173 Keskkonnaameti põhimäärus Keskkonnamin m 47 30.09.2020 01.01.2021
174 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1361, 30. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 seoses liigi Malus domestica teatavate Serbiast pärit, istutamiseks ettenähtud taimedega ning liikide Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg ja Acer shirasawanum Koidzumi teatavate Uus-Meremaalt pärit, istutamiseks ettenähtud taimedega Euroopa Komisjon m 1361 30.09.2020 04.10.2020
175 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1362, 30. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1213 seoses fütosanitaarmeetmetega liikide Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg ja Acer shirasawanum Koidzumi teatavate Uus-Meremaalt pärit, istutamiseks ettenähtud taimede liitu sissetoomiseks Euroopa Komisjon m 1362 30.09.2020 04.10.2020
176 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1363, 30. september 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparaadi kasutamiseks kõikide sealiikide söödalisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S)  Euroopa Komisjon m 1363 30.09.2020 21.10.2020
177 Komisjoni määrus (EL) 2020/1404, 30. september 2020, millega Poola lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse hariliku makrelli püügi keeld 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d ja 8.e püügipiirkonnas, 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes ning 2.a, 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes Euroopa Komisjon m 1404 30.09.2020 08.10.2020
178 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus RK s 30.09.2020 01.12.2020
179 Raha eraldamine VV k 334 29.09.2020 29.09.2020
180 Luba netovõlakoormuse suurenemiseks VV k 335 29.09.2020 29.09.2020
181 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1369, 29. september 2020, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa Euroopa Komisjon m 1369 29.09.2020 03.10.2020
182 Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 "Immuniseerimiskava" muutmine Sotsiaalmin m 45 29.09.2020 09.10.2020
183 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1393, 29. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Pebre bord de Mallorca" / "Pimentón de Mallorca" (KPN) Euroopa Komisjon m 1393 29.09.2020 26.10.2020
184 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1394, 29. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Varaždinski klipič" (KGT) Euroopa Komisjon m 1394 29.09.2020 26.10.2020
185 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1403, 29. september 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/726, millega nimetatakse ametisse Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Niger) juht (EUCAP Sahel Niger/1/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1403 29.09.2020 29.09.2020
186 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1409, 29. september 2020, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6574 all) Euroopa Komisjon o 1409 29.09.2020
187 Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses mootorsõiduki juhtimisega Majandus- ja taristusmin m 59 28.09.2020 05.10.2020
188 Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määruse nr 1 "2020. aastal toetatavate "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020" meetmete ja tegevuste liigid" muutmine Maaelumin m 62 28.09.2020 03.10.2020
189 Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid laevaliinidel Majandus- ja taristusmin m 58 28.09.2020 03.10.2020
190 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1341, 28. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/466 ajutiste meetmete kohaldamise aja osas  Euroopa Komisjon m 1341 28.09.2020 02.10.2020
191 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1389, 28. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Olio lucano" (KGT) Euroopa Komisjon m 1389 28.09.2020 25.10.2020
192 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1390, 28. september 2020, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/914, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis "Brie de Meaux" (KPN) Euroopa Komisjon m 1390 28.09.2020 25.10.2020
193 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1358, 28. september 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/103/EÜ kohaldamise kohta seoses selliste mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrollimisega, mille põhiasukoht on Bosnias ja Hertsegoviinas  Euroopa Komisjon o 1358 28.09.2020 19.10.2020
194 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1360, 28. september 2020, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest saadud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6435 all)   Euroopa Komisjon o 1360 28.09.2020
195 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 333 26.09.2020 28.09.2020
196 Rahvastikuministri 27. mai 2020. a määruse nr 18 "Eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetuste taotlemise, eraldamise ja kasutamise tingimused ja kord usulistele ühendustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele" muutmine Rahvastikumin m 34 25.09.2020 01.10.2020
197 Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 "Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord" muutmine VV m 75 25.09.2020 02.10.2020
198 Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded Keskkonnamin m 46 25.09.2020 02.10.2020
199 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1336, 25. september 2020, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased tollimaksud Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate polüvinüülalkoholide impordi suhtes Euroopa Komisjon m 1336 25.09.2020 30.09.2020
200 Siseministri määruste muutmine seoses Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega Sisemin m 35 25.09.2020 01.01.2021

avalikgif