ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise korraldamise volitamine 25.11.2021 25.11.2021 398 VV k
3 Põllumajandus- ja Toiduametile esitatava teatise sisu nõuded ning esitamise kord, laboris loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamise ning selle kohta aruannete esitamise täpsem kord ja aruande sisu nõuded, nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitajate leiust tuleb Põllumajandus-ja Toiduametit teavitada, ning muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leiu kohta peab labor arvestust pidama 25.11.2021 01.12.2021 71 Maaelumin m
4 Salmonellooside tõrje eeskiri 25.11.2021 01.12.2021 72 Maaelumin m
5 Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal 01.01.2023 25.11.2021 01.12.2021 52 Keskkonnamin m
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2068, 25. november 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 ) 25.11.2021 16.12.2021 2068 Euroopa Komisjon m
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2068, 25. november 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 ) 25.11.2021 16.12.2021 2068 Euroopa Komisjon m
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2069, 25. november 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses Bosniast ja Hertsegoviinast, Montenegrost ja Serbiast pärit säilituskartuli liitu sissetoomisega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsused 2012/219/EL ja (EL) 2015/1199 25.11.2021 16.12.2021 2069 Euroopa Komisjon m
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2069, 25. november 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses Bosniast ja Hertsegoviinast, Montenegrost ja Serbiast pärit säilituskartuli liitu sissetoomisega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsused 2012/219/EL ja (EL) 2015/1199 25.11.2021 16.12.2021 2069 Euroopa Komisjon m
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2070, 25. november 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 ) 25.11.2021 27.11.2021 2070 Euroopa Komisjon m
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2070, 25. november 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 ) 25.11.2021 27.11.2021 2070 Euroopa Komisjon m
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2071, 25. november 2021, teatavate vaktsiinide ja nende tootmiseks kasutatavate toimeainete suhtes ekspordi järelevalve kohaldamise kohta 25.11.2021 01.01.2022 2071 Euroopa Komisjon m
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2071, 25. november 2021, teatavate vaktsiinide ja nende tootmiseks kasutatavate toimeainete suhtes ekspordi järelevalve kohaldamise kohta 25.11.2021 01.01.2022 2071 Euroopa Komisjon m
14 Põllumajandusloomade registri põhimäärus 25.11.2021 01.12.2021 73 Maaelumin m
15 Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded 25.11.2021 01.12.2021 74 Maaelumin m
16 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2072, 25. november 2021, millega toetatakse bioohutuse ja bioturvalisuse alase vastupanuvõime suurendamist bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni kaudu 25.11.2021 25.11.2021 2072 Euroopa Nõukogu o
17 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2072, 25. november 2021, millega toetatakse bioohutuse ja bioturvalisuse alase vastupanuvõime suurendamist bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni kaudu 25.11.2021 25.11.2021 2072 Euroopa Nõukogu o
18 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2073, 25. november 2021, millega toetatakse Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevustõhususe suurendamist satelliidifotode abil 25.11.2021 25.11.2021 2073 Euroopa Nõukogu o
19 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2073, 25. november 2021, millega toetatakse Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevustõhususe suurendamist satelliidifotode abil 25.11.2021 25.11.2021 2073 Euroopa Nõukogu o
20 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2074, 25. november 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2370 Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames 25.11.2021 25.11.2021 2074 Euroopa Nõukogu o
21 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2074, 25. november 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2370 Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames 25.11.2021 25.11.2021 2074 Euroopa Nõukogu o
22 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2075, 25. november 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/979, millega toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi väljatöötamist relvade ja laskemoona haldamise valideerimiseks kooskõlas avatud rahvusvaheliste standarditega 25.11.2021 25.11.2021 2075 Euroopa Nõukogu o
23 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2075, 25. november 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/979, millega toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi väljatöötamist relvade ja laskemoona haldamise valideerimiseks kooskõlas avatud rahvusvaheliste standarditega 25.11.2021 25.11.2021 2075 Euroopa Nõukogu o
24 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2049, 24. november 2021, millega pikendatakse asendust vajava toimeaine tsüpermetriini heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 ) 24.11.2021 26.11.2021 2049 Euroopa Komisjon m
25 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2049, 24. november 2021, millega pikendatakse asendust vajava toimeaine tsüpermetriini heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 ) 24.11.2021 26.11.2021 2049 Euroopa Komisjon m
26 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2050, 24. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Bacillus velezensis CECT 5940 preparaadi kasutamiseks broilerkalkunite, aretuskalkunite, vähem levinud kodulinnuliikide nuum- ja aretuslindude ning dekoratiivlindude (kes ei ole ette nähtud paljundamiseks) söödalisandina (loa hoidja: Evonik Operations GmbH) ( 1 ) 24.11.2021 15.12.2021 2050 Euroopa Komisjon m
27 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2050, 24. november 2021, milles käsitletakse loa andmist Bacillus velezensis CECT 5940 preparaadi kasutamiseks broilerkalkunite, aretuskalkunite, vähem levinud kodulinnuliikide nuum- ja aretuslindude ning dekoratiivlindude (kes ei ole ette nähtud paljundamiseks) söödalisandina (loa hoidja: Evonik Operations GmbH) ( 1 ) 24.11.2021 15.12.2021 2050 Euroopa Komisjon m
28 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2051, 24. november 2021, milles käsitletakse Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparaadi lubamist broilerkalkunite söödalisandina (loa hoidja: Danisco Animal Nutrition, keda esindab Genencor International B.V.) ( 1 ) 24.11.2021 15.12.2021 2051 Euroopa Komisjon m
29 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2051, 24. november 2021, milles käsitletakse Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparaadi lubamist broilerkalkunite söödalisandina (loa hoidja: Danisco Animal Nutrition, keda esindab Genencor International B.V.) ( 1 ) 24.11.2021 15.12.2021 2051 Euroopa Komisjon m
30 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2052, 24. november 2021, millega määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1700 kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valikuuringu teemade „Tööturg ja eluase“, „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine“ ja „Eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“ andmekogumite tehnilised üksikasjad ( 1 ) 24.11.2021 15.12.2021 2052 Euroopa Komisjon m
31 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2052, 24. november 2021, millega määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1700 kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valikuuringu teemade „Tööturg ja eluase“, „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine“ ja „Eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“ andmekogumite tehnilised üksikasjad ( 1 ) 24.11.2021 15.12.2021 2052 Euroopa Komisjon m
32 Kaitseministri 4. oktoobri 2020. a määruse nr 14 "2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine" muutmine 24.11.2021 29.11.2021 16 Kaitsemin m
33 Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas looma enda tarbeks tapmise veterinaarnõuded 24.11.2021 01.12.2021 70 Maaelumin m
34 Vedelkütusevaru maksemäär 24.11.2021 01.01.2022 69 Majandus- ja taristusmin m
35 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2067, 24. november 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas 24.11.2021 26.11.2021 2067 Euroopa Komisjon m
36 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2067, 24. november 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas 24.11.2021 26.11.2021 2067 Euroopa Komisjon m
37 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2056, 24. november 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Togo Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 24.11.2021 25.11.2021 2056 Euroopa Komisjon o
38 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2056, 24. november 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Togo Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 24.11.2021 25.11.2021 2056 Euroopa Komisjon o
39 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2057, 24. november 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Singapuri Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 24.11.2021 25.11.2021 2057 Euroopa Komisjon o
40 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2057, 24. november 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Singapuri Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 ) 24.11.2021 25.11.2021 2057 Euroopa Komisjon o
41 Rahanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 24.11.2021 24.11.2021 182 RK juhatus o
42 Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu 23.11.2021 01.12.2021 65 Maaelumin m
43 Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise ning sobivustesti tulemustest teatamise kord 23.11.2021 01.12.2021 66 Maaelumin m
44 Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus 23.11.2021 01.12.2021 67 Maaelumin m
45 Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord 23.11.2021 01.12.2021 68 Maaelumin m
46 Nõuded eksperdiarvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord 23.11.2021 01.12.2021 69 Maaelumin m
47 Komisjoni määrus (EL) 2021/2045, 23. november 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa ( 1 ) 23.11.2021 14.12.2021 2045 Euroopa Komisjon m
48 Komisjoni määrus (EL) 2021/2045, 23. november 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa ( 1 ) 23.11.2021 14.12.2021 2045 Euroopa Komisjon m
49 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2046, 23. november 2021, liidus kaitse andmise kohta geograafilisele tähisele „ម្រេចកំពត“ / „Kampot Pepper“, mis on registreeritud Genfi redaktsiooni kohases rahvusvahelises päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste registris 23.11.2021 14.12.2021 2046 Euroopa Komisjon m
50 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2046, 23. november 2021, liidus kaitse andmise kohta geograafilisele tähisele „ម្រេចកំពត“ / „Kampot Pepper“, mis on registreeritud Genfi redaktsiooni kohases rahvusvahelises päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste registris 23.11.2021 14.12.2021 2046 Euroopa Komisjon m

avalikgif